Καλλιτεχνήματα

Εκδόσεις

Μουσικοπαιδαγωγικά Σεμινάρια

Μουσικές & Kαλλιτεχνικές Δραστηριότητες

 

Ευρετήριο Άρθρου

Η τέχνη του παιδαγωγού πιανίστα

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Παιδαγωγική Προσέγγιση της Διδασκαλίας της Μουσικής
Μουσικοκινητική Αγωγή
Θεωρία & Πράξη

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή κάθε ενδιαφερόμενο με τον τρόπο διδασκαλίας της μουσικής και τη Μουσικοκινητική αγωγή, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.
Αρχικά, αναφέρεται στη σημασία της μουσικής για το παιδί αλλά και γενικότερα για κάθε άνθρωπο και γίνεται διεξοδική αναφορά στα διάφορα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα.
Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τη διαθεματικότητα και τη μουσική με συγκεκριμένες προτεινόμενες δραστηριότητες και παρουσιάζεται η οργάνωση ενός μαθήματος μουσικής, με ιδιαίτερη αναφορά στις δεξιότητες που πρέπει να έχει ο δάσκαλος καθώς επίσης στα υλικά και τα μέσα που πρέπει να διαθέτει.
Κρίθηκε, επιπλέον, απαραίτητη η παράθεση πληροφοριών για μουσικές έννοιες αλλά και προτεινόμενων δραστηριοτήτων, για να γίνουν αυτές πιο κατανοητές και γίνεται ειδική μνεία στο ρυθμό, σταχυολογώντας προτεινόμενες δραστηριότητες, για να εισαχθεί το παιδί σ’ αυτόν αλλά και στα μουσικά σύμβολα και στη διδασκαλία των μουσικών αξιών με ανάλογες προτεινόμενες δραστηριότητες.
Στο βιβλίο, παραθέτονται, επίσης, μέθοδοι για την αγωγή της παιδικής φωνής με αντίστοιχες δραστηριότητες και γίνεται λόγος για τις παιδικές ορχήστρες, με τη συνοδεία ανάλογων δραστηριοτήτων.
Τέλος, παρουσιάζονται τα συμφωνικά και παραδοσιακά όργανα, έτσι ώστε να μπορεί να δώσει ο διδάσκων μια πληρέστερη εικόνα στους εκπαιδευόμενούς του.
.

 

Copyright © 2023 Καλλιτεχνήματα. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Designed by CLC LTD.